PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
FPT POLYTECHNIC

FPT Polytechnic TPCHM

PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Là một thành viên của Tổ chức giáo dục FPT (FPT Education), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic luôn gắn liền với
triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”, sử dụng phương
pháp học tập qua dự án thực tế, hướng đến mục tiêu đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với những ngành nghề
thiết yếu đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Trải qua
10 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng FPT
Polytechnic hiện nay đã có mặt tại 6 thành phố lớn bao
gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Nguyên, TP. HCM, Cần Thơ và
Quy Nhơn với hơn 60.000 sinh viên đang tham gia học tập trên cả nước. 

Với nhận định nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trong đó có sự đóng góp to lớn từ trên 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ quy mô từ 10 đến 200 nhân viên, FPT Polytechnic nhắm tới mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo tốt cho nhu cầu phát triển của không chỉ các doanh nghiệp lớn mà còn cho các doanh nghiệp này.

Hướng tới người học chung trên toàn Việt Nam, chương trình cao đẳng của trường được thiết kế dựa trên những kỹ năng thiết yếu nhất để làm việc và tương thích với các hệ thống đào tạo tiên tiến trên thế giới.