Chưa phân loại

BEE MATCHING FALL23 – TUYỂN DỤNG – các vị trí tuyển dụng ngành công nghệ thông tin – Công ty TNHH Giải pháp và Công Nghệ Amazing

AMAZING TECH – JOB DESCRIPTION – Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Backend Intern (.Net) – Số lượng tuyển dụng: 10 Mô Tả Công Việc Tham gia vào việc phát triển sản phẩm mới và tối ưu hóa hệ thống hiện tại sử dụng nền tảng ASP.NET Core. Tham gia vào quá trình phát triển …

BEE MATCHING FALL23 – TUYỂN DỤNG – các vị trí tuyển dụng ngành công nghệ thông tin – Công ty TNHH Giải pháp và Công Nghệ Amazing Read More »

BEE MATCHING FALL23 – TUYỂN DỤNG – admin intern – Central retail

JOB DESCRIPTION BU CPV/ Leasing Job Family   Job Title Leasing Intern Grade   Updated on 15/12/2021 Functional Relations: Hierarchical Head of Leasing Subordinate   Transversal  Other Teams of Leasing   External Suppliers, Contractors, In and External stakeholders MISSION The primary focus of this role is on service quality, whilst ensuring efficient management The successful …

BEE MATCHING FALL23 – TUYỂN DỤNG – admin intern – Central retail Read More »